Angličtina pre dospelých - špeciálne služby

Angličtina - jazykový koučing

Synergické spojenie Vášho profesného rastu s dynamickým napredovaním v jazykovej oblasti. Language coaching je koncept vytvorený pre Vás, ak používate angličtinu ku svojej práci a želáte si ďalej svoje jazykové schopnosti synergicky rozvíjať v priamej previazanosti s potrebami svojej profesie. Jedná sa o veľmi špecificky orientovaný prístup, pri ktorom lektor vystupuje ako sprievodca svojho klienta. Prináša mu odbornú jazykovú podporu, uľahčuje jeho orientáciu v jazykovom priestore a poskytuje spätnú väzbu na jeho písaný a hovorený prejav. Kľúčovou pointou tohto konceptu je premeniť Váš autentický pracovný materiál a profesionálnu motiváciu na impulz napredovania v jazykovej oblasti. Rozsah poskytovaných služieb môže mať povahu dlhodobej spolupráce ako aj krátkodobých projektov v rozsahu niekoľkých hodín. Výučbu možno sústrediť do celodňových blokov.

Rozsah, termín a cena: sú predmetom dohody

Konzultácie ohľadom štúdia angličtiny

Riešenia a odpovede na rozličné otázky súvisiace s problematikou štúdia angličtiny ako cudzieho jazyka

Rozsah, termín a cena: sú predmetom dohody

Testovanie úrevne / znalostí angličtiny

Vyhodnotenie Vašej znalosti angličtiny

Rozsah, termín a cena: sú predmetom dohody

Kontaktujte nás

Adresa

© Copyright 2017. English Club s.r.o.

Tel: +421 918 608 834

Email: info@thinkenglish.sk 

Slovinec 24 / A

841 07 Bratislava - Devínska Nová Ves

logo jazykovej skoly Slovinec 24 v Devinskej Novej Vsi