top of page

Angličtina pre dospelých - špeciálne služby

Kurzy angličtiny v jazykovej škole, na ulici Slovinec 24,  v Devinskej Novej Vsi

Angličtina - jazykový koučing

Synergické spojenie vášho profesného rastu s dynamickým napredovaním v jazykovej oblasti. Language coaching je koncept vytvorený pre vás, ak používate angličtinu ku svojej práci a želáte si ďalej svoje jazykové schopnosti synergicky rozvíjať v priamej previazanosti s potrebami svojej profesie. Jedná sa o veľmi špecificky orientovaný prístup, pri ktorom lektor vystupuje ako sprievodca svojho klienta. Prináša mu odbornú jazykovú podporu, uľahčuje jeho orientáciu v jazykovom priestore a poskytuje spätnú väzbu na jeho písaný a hovorený prejav. Kľúčovou pointou tohto konceptu je premeniť váš autentický pracovný materiál a profesionálnu motiváciu na impulz napredovania v jazykovej oblasti. Rozsah poskytovaných služieb môže mať povahu dlhodobej spolupráce ako aj krátkodobých projektov v rozsahu niekoľkých hodín. Výučbu možno sústrediť do celodňových blokov.

Rozsah, termín a cena: sú predmetom dohody

Konzultácie ohľadom štúdia angličtiny

Riešenia a odpovede na rozličné otázky súvisiace s problematikou štúdia angličtiny ako cudzieho jazyka

Rozsah, termín a cena: sú predmetom dohody

Testovanie úrevne / znalostí angličtiny

Vyhodnotenie vašej znalosti angličtiny

Rozsah, termín a cena: sú predmetom dohody

bottom of page