top of page

Kurz angličtiny pre dospelých - skupinová výuka

Kurz angličtiny pre začiatočníkov v jazykovej skole, na ulici Slovinec 24,  v Devinskej Novej Vsi
Tieto kurzy angličtiny sú určené pre Vás, ktorí bývate v Bratislave - Devínskej Novej Vsi a okolí, a želáte si dynamický rozvoj, osvieženie svojich doterajších znalostí alebo sú určené aj pre začiatočníkov. Účasť na tomto kurze angličtiny zvýši plynulosť, flexibilitu a pohotovosť vášho prejavu. Pomôže Vám lepšie využiť terajšie znalosti za súčasného intenzívneho rozvoja vašej slovnej zásoby.

Naše kurzy angličtiny vám umožnia rozvinúť jazykové schopnosti potrebné pre plynulú hovorenú komunikáciu v situáciách bežného života. Sú nimi najmä schopnosť zahájiť, smerovať a ukončiť rozhovor, schopnosť pohotovo a primerane reagovať, pýtať sa, odpovedať, osloviť iných, predstaviť sa, ponúkať, prijímať, odmietať, ospravedlniť sa a prispôsobiť svoj prejav zodpovedajúcej miere formality.

Skupinový kurz: maximálne 10 účastníkov*
Intenzita výučby: 1 stretnutie týždenne v dĺžke 2 x 45 minút

Cena: 11,00 eur / 45 min.

* Na základe dohody je možné rozbehnúť tiež mikroskupinové kurzy Microteam (pre 3-4 účastníkov) alebo tandemovú výučbu Tandem (pre 2 účastníkov)

Ženám na materskej dovolenke ponúkame zľavu vo výške 10%.

Ak sprostredkujete účasť v kurze svojim priateľom môžete spolu s nimi získať zľavu vo výške 7%. Tieto zľavy však nie je možné kumulovať.

bottom of page