top of page

Referencie

”Po prvýkrát na mojej dlhej ceste študentky anglického jazyka som natrafila na možnosť učiť sa bez ďalšej v nekonečnom rade učebníc, bez trápenia cvičeniami, ale len a len rozprávaním a počúvaním.“

Renáta Porvazníková

Bratislava

"Vyučovanie angličtiny formou dialógu vedené vynikajúcim odborníkom s trpezlivým, láskavým prístupom. Hodiny sú plné dialógov, ale aj relaxu a nielen anglického humoru. Chápajúci prístup lektora i k nám, ktorí  nestíhame s prípravou na hodiny."

Zuzana Vargová

Bratislava

”Priateľská atmosféra a neformálne vedená výučba cudzieho jazyka.“

Peter Neoveský

Bratislava

”Neštandardná výuka jazyka - dôraz sa kladie na hovorené slovo, používanie jazyka v bežnom živote. Lekcie sú doplnené filmami, veselými príbehmi zo života, okorenené vtipmi :).“

Jana Hodeková

Bratislava

”Za necelého pol roka som si všimla, že sa lepšie na jazyk "ladím", viac rozumiem. Tým, že sú hodiny vedené tak ako sú, lepšie si slovíčka pamätám..“

Blanka Dankičová

Bratislsva

”...v týchto dňoch " skutočne oslavujem fakt", že som vydržala navštevovať a učiť sa cudzí jazyk už 6 mesiacov! Celé desaťročia moje pokusy stroskotali z rôznych príčin ako napr. fádny neprofesionálny výkon vyučujúcich a tiež mojimi nárokmi na atmosféru v prostredí, v ktorom sa kurz odohráva..“

Emília Szitásová

Bratislava

”Spôsob výuky angličtiny rozhodne neunavuje a nenudí. Napredovanie mojich komunikačných schopností naozaj reálne cítim po každom našom stretnutí . Ďakujem.“

Peter Bánoš

fotograf, Bratislava

”Na hodiny sa vždy veľmi teším a som presvedčená, že ich obsah všestranne obohacuje všetkých prítomných.“

Edita Kroupová

Bratislava

”Malé skupiny, ktoré priamo s učiteľom preberajú jednotlivé témy zo života a navyše sa cez neformálne sedenia spájajú do družnejšieho kolektívu sú dobrý spôsob ako si udržiavať jazykovú prax.“

Stano Žiačik

projektový manažér, Bratislava

”Obdivujem lektora Martina Pokludu, jeho nekonečnú trpezlivosť, dobrú náladu, inteligenciu a ten typický anglický zmysel pre humor. Som presvedčená, že práve jeho prítomnosť nám všetkým pomáha uvoľniť sa a vstrebávať vedomosti v príjemnej atmosfére.“

Radka Blizniaková

Bratislava

Please reload

bottom of page