top of page

Angličtina pre biznis - obchodná angličtina

Kurz obchodnej / biznis angličtiny v jazykovej skole, na ulici Slovinec 24,  v Devinskej Novej Vsi
Kurzy sú zamerané na vybudovanie vašej schopnosti hladko komunikovať v bežných situáciách pracovného a obchodného styku ústnou a písomnou formou. Naučíte sa v ňom okrem iného ako zvládnuť telefonický hovor, e-mailovú komunikáciu, návštevu vo firme, ako prezentovať rozličné údaje a čísla, aktívne sa zapojiť do rokovania, vynájsť sa v situáciách neformálneho spoločenského styku a poradiť si pri pracovných cestách.

Kurz sa skladá z troch tematických blokov: Korešpondencia - Prezentácie - Rokovania

Naučíte sa ako:

  • Viesť rokovanie alebo sa na ňom aktívne zúčastniť

  • Prezentovať služby a produkty

  • Prezentovať čísla a fakty

  • Prezentovať, vysvetliť a obhájiť svoj názor

  • Navrhovať potrebné kroky a ponúkať riešenia

  • Kultivovane zhodnotiť, prijímať alebo odmietať návrhy a ponuky aj prispôsobiť svoju komunikáciu rôznym typom partnerov

  • Pohotovo zostaviť obchodný dopis alebo e-mail

Cena: 10,50 eur / 45 min.

bottom of page