top of page

Lektori

Martin Pokluda - lektor anglictiny

Martin Pokluda, PhD.

lektor a garant projektu

Absolvent magisterského štúdia anglického jazyka a literatúry na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Na rovnakej univerzite absolvoval doktorandské štúdium so zameraním na anglický jazyk.


Na akademickej pôde sa venoval interdisciplinárnemu výskumu v oblasti psychológie pamäti a lingvistiky. Zaoberá sa možnosťami cieleného využitia pamäťových funkcií pre zefektívnenie a urýchlenie procesu učenia sa cudziemu jazyku v praxi.

Okrem privátnej sféry pôsobil tiež ako vysokoškolský pedagóg. Získal bohaté skúsenosti s výučbou študentov rôznych vekových kategórií a národností.

Lektoruje programy zamerané na všeobecný jazyk ako aj špecializovaný jazyk profesií.

V roku 2009 založil anglickú jazykovú školu v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.

Profesné skúsenosti

 

 • Pred rokom 1989 sa podieľal na výučbe angličtiny v súkromných jazykových kurzoch. Od návratu z pobytu v USA v r. 1990 organizoval vlastné kurzy s dôrazom na dynamický rozvoj komunikačných schopností. Okrem toho pôsobil ako lektor v jazykových školách a neskôr aj ako vysokoškolský pedagóg.

 • Zaoberal sa tiež tlmočením a prekladom najmä z oblasti manažmentu, financií a obchodu, pre podniky a orgány miestnej správy.

 • Od r. 1995 sa orientoval na výučbu angličtiny so zameraním na problematiku manažmentu, obchodu, auditu, bankovníctva a financií.

 • Má dlhodobé skúsenosti v oblasti individuálnej výučby. Touto formou sa venoval najmä profesionálom z oblasti riadenia inštitúcií, súkromných firiem a bánk.

 • V priebehu tridsaťročnej lektorskej praxe získal skúsenosti s výučbou študentov domácich, hispanoamerických a študentov pochádzajúcich z frankofónnych krajín.

 • Pracoval najmä pre finančné inštitúcie (Československá obchodná banka, a.s., ČSOB Poisťovňa, a.s., Istrobanka, a.s.) a firmy pôsobiace v rozličných rezortoch: energetika (Union Fenosa, a.s.), informačné technológie (Sofos, s.r.o.), stavebníctvo (Finart, s.r.o.) a turistický ruch (Seneca Tours s.r.o.).

 • V Československej obchodnej banke a.s., pôsobil ako lektor viac než desať rokov. Počas tohto obdobia v rámci skupinovej výučby školil desiatky pracovníkov rôznych oddelení. Individuálnou formou sa venoval manažérom rozličných stupňov riadenia až po úroveň predstavenstva banky. Patria k nim napríklad manažéri zo sektoru korporátnej klientely, compliance, vnútorného auditu, platobných služieb, riadenia pobočkovej siete, central services a špecialisti v oblasti úverov.

Brian John Richards, BA

zahraničný lektor

Britský lektor s bohatými praktickými skúsenosťami a širokým teoretickým zázemím.

Vyučuje v širokej škále kurzov všeobecnej a business angličtiny, ako aj špecializovaných kurzov pre firemných klientov. Má bohaté skúsenosti s výučbou v kurzoch zameraných na dosiahnutie FCE, CAE, CPE, TOEFL, a IELTS.

Brian John Richards lektor anglictiny

Profesné skúsenosti

Je absolventom University of Plymouth, Plymouth, UK a držiteľom titulu BA (Bachelor of Arts) v odbore Education and training a ďalej absolventom špecializovaných vzdelávacích programov:

 • City and Guilds Initial certificate in teaching basic skills

 • Developing innovative ideas for new business - the first steps in entrepreneurship poriadaného University of Maryland, Maryland, USA.

 • Understanding language : Learning and teaching, poriadaného University of Southampton/ The British Council

 • Professional practices for English language teacher poriadaného inštitúciou The British Council

Pôsobil ako lektor a pedagóg na rôznych školách v tuzemsku a zahraničí:

 • Brussels International Catholic School, ktorá je akreditovaným centrom pre konanie testov University of Cambridge Exams v Bruseli, Belgicko

 • BLCC, Business Language and Communication Centre v Leuven, Belgicko

 • The Royal school, Bratislava

 • Gymnázium Jura Hronca, Bratislava

 • Canadian Bilingual school, Bratislava

bottom of page