top of page

Kurz angličtiny pre tínedžerov

Angličtina pre maturantov v jazykovej škole na ulici Slovivec 24, v Bratislave, Devínskej Novej Vsi.

Ponúknite svojim deťom zmysluplnejšie trávenie voľného casu ako je neustále nezmyselné hranie sa s mobilom alebo počítačom.

V našich kurzoch angličtiny pre tínedžerov pomáhame:

  • Vytvoriť si dobrý vzťah k cudziemu jazyku

  • Zžiť sa s angličtinou ako s prirodzenou súčasťou svojho života

  • Vypestovať si návyky, ktoré im budú pomáhať aj pri štúdiu iných cudzích jazykov 

  • Prejsť od intuitívneho spôsobu vnímania reči k racionálnému poňatiu, ktoré od nich vyžaduje škola

  • Zapojiť pri štúdiu cudzieho jazyka ich osobné záujmy, prirodzenú hravosť a kreativitu

  • Premeniť ich obľúbené knihy a filmy na silné stimuly napredovania v jazykovej oblasti

  • Výskúšať si, že jazyk je možné študovať nielen z učebnice a v školskej v triede ale aj bezprostredne cez zažívanie rôznych zábavných aktivít v exteriéri

  • Vyťažiť z mobilného telefónu a počítača maximum pre svoj jazykový rozvoj

Skupinový kurz: maximálne 8 účastníkov*
Intenzita výučby: 1 stretnutie týždenne v dĺžke 2 x 45 minút

Cena: 10,50 eur / 45 min.

bottom of page