top of page

Maturita z angličtiny 2021

Vystraseny maturant z anglictiny.

Intenzívna príprava na ústnu maturitnú skúšku z anglického jazyka

  • Zverte svoju maturitnú prípravu do rúk skúsených profesionálov. 

  • S použitím mobilu, internetu a moderných komunikačných technológií vám vieme ušetriť veľa neistoty, energie a času.

  • Zhodnotíme vaše súčasné vyjadrovacie schopnosti a vytvoríme vám priestor pre ich dynamický rozvoj, ktorý v bežnom školskom prostredí chýba.

  • Optimalizujeme program podľa vašich súčasných jazykových schopností.

  • Máme rozsiahle teoretické zázemie a tridsať rokov praxe vo výučbe študentov rôznych škôl.

Riešenie

Chcete uspieť pri ústnej skúške?

Potrebujete získať istotu vo svojom hovorenom prejave?

Zaspali ste trocha s prípravou?

Termín skúšky sa blíži a  vy si nie ste celkom istí svojimi vyjadrovacími schopnosťami?

Nemali ste vhodné podmienky a dostatok priestoru na zvládnutie hovorenej stránky jazyka?

Dochádza vám, že maturitka nemusí byť až taká formalitka?

Tlačí vás čas?


 

Nič nie je stratené!

Koncepcia programu

Schopnosť hovoriť v cudzom jazyku je zručnosťou preto je náš program koncipovaný ako tréning zručnosti.


Na rozdiel od typickej školy vás neučíme “o jazyku” ale váš hovorený prejav s vami tak ako tréneri intenzívne trénujeme.


 

Charakteristika programu

Náš program prebieha v maximálne sedemčlenných skupinách a  poskytuje prezenčnú, dištančnú a kombinovanú formu prípravy.


Kombinácia týchto foriem umožňuje:

- maximálne využiť dostupný časový priestor

- dosiahnuť potrebnú intenzitu a dynamiku prípravy

- optimalizovať interakciu s lektormi a inými účastníkmi

- individuálne prispôsobiť prípravu z hľadiska intenzity a tematického záberu

- ušetriť čas potrebný na prípravu využitím vášho mobilného telefónu a internetu


Naučíme Vás ako:

- maximálne využiť váš jazykový potenciál

- doplniť chýbajúce vedomosti

- získať sebadôveru pri rozprávaní v anglickom jazyku

- dynamicky rozvinúť vyjadrovacie zručnosti

- porozumieť prioritám Vašej osobnej prípravy

- maximálne využiť to čo viete na preklenutie toho , čo neviete a maximálne využiť vedomosti o témach,

  ktoré poznáte na zvládnutie a prezentáciu tých, ktoré až tak zvládnuté nemáte

- improvizovať

- vhodne postupovať ak máte pri skúške “okno”


 

Postup

Každý záujemca absolvuje nezáväzné úvodné interview, ktoré je zdarma. Na základe tohoto interview mu odporučíme optimálny typ programu, intenzitu, formu, priority a zameranie prípravy. Často vieme viac než sme schopní v stresujúcich situáciách preukázať, preto je praktickou súčasťou našich programov aj nácvik toho, ako stres zvládať a podať dobrý výkon aj pod časovým a emočným tlakom.
 

Cena:

90 min. skupinový tréning     21 EUR/ os.

45 min. individuálny tréning  23 EUR/ os.

bottom of page